Danıştay Bilgi Bankası

Danıştay Başkanlığı - Karar Erişim Sistemine gitmek için buraya tıklayınız.

Danıştay Başkanlığı - Karar Erişim Sistemi

Karar Erişim Sistemi; Danıştay dairelerinin verdiği kararlardan, emsal olarak ayrılanların, internet üzerinden, kullanıcılara açılmasını sağlayan bir sistemdir. Sistemdeki karar bilgileri güncel haldedir ve karar sayısı sürekli artırılmaktadır.

Kararlar; kimlik bilgileri, özet bilgisi ve metin bilgisinden oluşur. Kararın kimlik bilgileri, kararı veren Dairenin adı, karar yılı, karar numarası, esas yılı, esas numarası ve karar tarihinden oluşur. Her karar, bu bilgilerin tamamını kesinlikle barındırır. Kararlar ayrıca, içeriklerine istinaden, çeşitli konularla ve mevzuatla ilişkilendirilmiştir.

Konu dizinleri, kararlara ulaşmak için bir sözlük gibi kullanılır. Konu dizinleri sistemde ayrıca tanımlanmıştır ve her karar bu dizinlerden bir ya da daha fazlası ile ilişkilendirilir. Dizinler kendi içinde konu, yargılama usulü ve kavram olmak üzere üç çeşittir. Konular ve yargılama usulleri dört seviyeli bir yapıya sahiptir. Örneğin : “vergi işleri” kendi başına bir konu olarak kayıtlıdır, ancak altında kendisine bağlı olan bir “veraset ve intikal vergisi” kaydı da mevcuttur. Bu kayda bağlı olan “matrah” ve matrah isimli dizine de bağlı olan “miras bölme sözleşmesi” ayrı bir kayıt olarak sistemde mevcuttur. Örnekteki yapı kısaca şu şekilde özetlenebilir.

Bu dizinlerden hepsinin üzerinden kararlara ulaşmak mümkündür.

Kavramlar tek düzeylidir.

Kanunlar da tertip numarası, kanun numarası, madde numarası, kanun adı ve iptal olup olmadığı bilgileriyle sistemde tutulur. Her karar konu dizinleri ile ilişkilendirilebildiği gibi mevzuatla da ilişkilendirilir. Her karar birden fazla mevzuatla da ilşkili halde olabilir.

Aynı sistem dahilinde, Danıştay ve İdari Yargı ile İlgili Mevzuatın metinlerine de ulaşmak mümkündür.

Konular: Mahkeme Karar Sorgulama, Danıştay Dava Dosyası Sorgulama, Anayasa Mahkemesi Karar Sorgulama, Yargıtay Dosya Sorgulama, Yargıtay Emsal Karar Arama, Danıştay Bilgi Bankası

» Hukuki İşlemler

Sabıka Kaydı Sorgulama

Mahkeme Karar Sorgulama İşlemleri

» Seçmenlik İşlemleri

Seçmen Bilgi Sorgulama

» Adres Kayıt Sistemi

Adres Kayıt Sistemi

» Noterler

Noterler Listesi

Kategori: Yasal İşlemler, Haklar ve Korunması / Mahkeme Karar Sorgulama


Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: