Danıştay Dava Dosyası Sorgulama

Danıştay dava dosyası Sorgulaması bilgisi için buraya tıklayınız.

Danıştay esas numarasından veya geldiği yer esas karar numarasına göre sorgulama yapabilirsiniz. E-Devlet sistemine giriş yaparak UYAP üzerinden sorgulama yapılmaktadır.

Dava Dosyası Sorgulama sistemi, Danıştay'da görüşülen dosyalara ait bilgilerin internet üzerinden kullanıcılara ulaşmasını sağlayan bir sistemdir. Dosyasının ne durumda olduğunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, dosyalarına ait ilgili yıl ve numara bilgilerini girerek dosyaları hakkında bilgi edinebilirler.

Sorgulama yapılırken ekranda görülen 'evrak türü' 3 ana başlık altında gruplandırılmıştır.

1. Normal: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay'da görülen davalar, ilk derece mahkemelerinden (idare ve vergi mahkemeleri) temyizen incelenmek üzere gelen dosyalar ve ilk derece mahkemelerinin ısrar kararlarının temyizen incelenmesi için gönderilen dosyalar yer almaktadır.

2. Temyiz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan temyiz başvuruları yer almaktadır.

3. İtiraz: Bu başlık altında ilk derece mahkemesi olarak Danıştay Dava Dairelerinde görülen dosyalara ilişkin yürütmenin durdurulması istemi hakkında İdari ve Vergi Dava Daireleri Kurullarına yapılan itiraz başvuruları yer almaktadır.

Konular: Mahkeme Karar Sorgulama, Danıştay Dava Dosyası Sorgulama, Anayasa Mahkemesi Karar Sorgulama, Yargıtay Dosya Sorgulama, Yargıtay Emsal Karar Arama, Danıştay Bilgi Bankası

» Hukuki İşlemler

Sabıka Kaydı Sorgulama
Mahkeme Karar Sorgulama İşlemleri

» Seçmenlik İşlemleri

Seçmen Bilgi Sorgulama

» Adres Kayıt Sistemi

Adres Kayıt Sistemi

» Noterler

Noterler Listesi

Kategori: Yasal İşlemler, Haklar ve Korunması / Mahkeme Karar Sorgulama


Yorumlar

Yorum yok

Yorum Ekle

İsim:


Yorum: