Askerlik Erken Sevk İşlemleri

Sevk edileceği celp döneminden önce mazeretleri sebebiyle askere alınmak isteyen yedek subay aday adaylarının askere sevklerinin yapılabilmesine imkân tanımak maksadıyla yükümlülerin erken sevk dilekçeleri kabul edilmekte olup, bu istekleri kontenjan dahilinde değerlendirilmeye alınmaktadır.

Erken sevk işlemleri ile ilgili detaylı bilgiye ve erken sevk dilekçesi örneğine erişim sağlamak için buraya tıklayınız.

ERKEN SEVK İŞLEMLERİ

1. TANIMLAR:

a. Yedek Subay Aday Adayı: Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumundan mezun olmuş ve askerlik şubesince son yoklaması yapılarak askerlik kararı alınmış yükümlüdür.

b. Grup Numarası: Yükümlülerin son yoklama tarihlerinin yılı ile ayın rakam olarak yazılımından oluşan bir numaradır. Örneğin; son yoklama tarihi 25 Temmuz 2009 olan bir kişinin grup numarası 2009/07’dir.

c. Celp Dönemi: Grup numarasına (Son yoklama tarihine) göre veya erteli ise erteleme bitim tarihine göre sevke tabi olduğu celp dönemidir.

ç Askerlik Durum Belgesi: Yedek subay aday adayı yükümlülerin; son yoklama tarihini, grup numarasını ve son yoklama tarihine (Grup Numarasına) veya erteli ise erteleme bitim tarihine göre sevke tabi oldu celp dönemini gösterir askerlik şubesince verilmiş bir belgedir.

d. Erken Sevk: Grup numarasına (Son yoklama tarihine) göre sevke tabi olduğu celp ödenimden önceki bir celp döneminde askere sevktir.

2. Yedek subay aday adaylarının grup numaralarına (son yoklama tarihlerine) göre sevke tabi oldukları celp dönemleri, aşağıda TABLO-1 ve TABLO-2’de gösterilmiştir.

3. Yedek subay aday adaylarının erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre askerlik şubesine müracaat edecekleri tarihler TABLO-3’dedir.

4. Grup numaralarına göre TABLO-1 ve TABLO-2’de gösterilen celp dönemlerinde sevke tabi yedek subay aday adayları, erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre TABLO-3’deki tarihlerde aşağıdaki ÖRNEK dilekçe ile en yakın askerlik şubesine bizzat veya posta yoluyla kayıtlı bulundukları askerlik şubesine başvurabileceklerdir.

5. Tıp doktoru yedek subay aday adayları Şubat, Nisan, Haziran, Ağustos, Ekim ve Aralık yedek subay celp dönemlerinde, tıp doktorları dışındaki diğer tüm yedek subay aday adayları ise sadece Nisan, Ağustos ve Aralık celp dönemlerinde erken sevk başvurusu yapabileceklerdir.

6. Askere sevkleri her hangi bir nedenle, grubuna göre sevke tabi oldukları TABLO-1 ve TABLO-2’deki celp dönemlerinden daha sonraki bir döneme ertelenmiş olanların erken sevk başvurusu yapabilmeleri için, öncelikle ertelemesini yapan makamdan bu ertelemelerini iptal ettirmeleri ve müteakiben TABLO-3’deki tarihlere kadar da askerlik şubesine erken sevk başvurusunda bulunmaları gerekmektedir.

7. Erken sevki uygun görülenlerden, celbe katılmayanlar (sevk belgesini almayanlar) hakkında bakaya işlemi yapılmayacak ve sevke tabi olacakları yeni celp dönemleri, grubuna göre sevke tabi oldukları TABLO-1 ve TABLO-2’deki celp dönemi olarak değiştirilecektir. Ancak, celbe katıldıkları (sevk belgesini aldıkları) halde test ve mülakata katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır.

8. Ertelemesi iptal edilerek erken sevki uygun görülenlerden celbe katılmayanlar, erteleme şartları devam ediyorsa tekrar ilgili makama müracaat ederek ertelemelerini yeniden yaptırmaları gerekmektedir. Grubunun sevkine kadar tekrar ertelemesini yaptırmaz ve grubuna göre sevke tabi olduğu celbe de katılmaz iseler haklarında bakaya işlemi yapılır.

9. Erken sevk dilekçesi verdiğinizde; lisans/yüksek lisans mezuniyeti nedeniyle yapılan sevk tehiri veya yurt dışı işçi/işveren sevk tehiri gibi kendi isteğiniz üzerine gerçekleşen ertelemeleriniz iptal edilerek erken sevk dilekçeniz işleme konacaktır. Ancak, sizin isteğiniz haricinde başka bir makam (görevle ilgili erteleme) veya anne, baba gibi başka bir kişinin teklifi üzerine gerçekleşen (kardeş ertelemesi) sevk tehiriniz varsa, erken sevk dilekçenizin işleme konulabilmesi için, önce bu makam veya kişi tarafından, mevcut sevk tehiri iptalinin yapılması gerekmektedir.

10. Tıp doktoru ve karışık sınıf yedek subay aday adaylarının, erken sevk istedikleri celp dönemlerine göre, askerlik şubesine müracaat edecekleri tarihler TABLO-3’dedir.

11. Sevk tehirli (Erteli) durumdaki yükümlülerin, erken sevk isteklerinin gerçekleşebilmesi için bu sevk tehirlerini (ertelemelerini) en geç TABLO-4’deki tarihlere kadar iptal ettirmeleri gerekmektedir.

GEÇİCİ MADDE-1:

a. Ekim 2009 yedek subay celbinde erken sevk isteyen tıp doktorları 31 Ağustos 2009 tarihine kadar,

b. Aralık 2009 yedek subay celbinde erken sevk isteyen (Tıp doktoru, diş tabibi, eczacı, veteriner ve sağlık dahil) erken sevk isteyen tüm yedek subay aday adayları ise 31 Ekim 2009 tarihine kadar,

c. Aşağıdaki örnek dilekçe ile en geç bu tarihlere kadar en yakın askerlik şubesine bizzat başvurabilecekler veya bu dilekçelerini kayıtlı oldukları askerlik şubesine posta yoluyla veya belgegeçerle gönderebileceklerdir.

» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Erken Sevk İşlemleri