Askerlik Tecil Sorgulama, Askerlik Erteleme İşlemleri

Tecil bilginizi öğrenmek için size en yakın askerlik şubesine veya bağlı bulunduğunuz askerlik şubesine giderek Askerlik tecil sorgulaması yapabilirsiniz.

Son yoklama sırasında haklarında askerliğe elverişli oldukları anlaşılmayan ve mazeretleri sebebi ile askerlik yapmayacakları anlaşılanların muamele ve muayeneleri ertesi seneye bırakılır.

ERTELEME İŞLEMLERİ

SAĞLIK SEBEBİYLE ERTELEME:

Askerlik Kanununun 35 nci maddesinin A ve B fıkraları gereğince; vücutları askerlik yapacak derecede gelişmemiş olduğu veya tedaviyle geçecek geçici hastalık ve arızaları olduğu askerlik meclisleri veya asker hastanesi sağlık kurullarınca tespit edilenler ertesi yıla bırakılırlar. Ancak bu ertelemeler en fazla beşinci yıl sonunda son bulur.

Sağlık sebebiyle “Ertesi Yıla Bırakma” kararlı raporların geçerlilik süresi; rapor tarihini takip eden son yoklama döneminin bitişine kadardır. Bu durumdakiler, rapor tarihinden sonraki ilk son yoklama döneminde askerlik meclislerinde veya asker hastanelerinde yeniden muayene edilir ve hakkında verilecek karara göre işlem yapılır.

HAPİS SEBEBİYLE ERTELEME:

Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olanlardan işleme tâbi oldukları doğumluların son tertibinin son sevk gününden (27 Kasım) sonra tahliye edilecekleri tespit edilenler Askerlik Kanununun 35/B maddesi gereğince ertesi yıla bırakılırlar

1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİNE GÖRE SEVKLERİ TEHİR EDİLECEK SPORCULARA İLİŞKİN ESASLAR

1. SEVK TEHİRİNE İLİŞKİN ŞARTLAR:

1. Sporcuların aktif spor hayatları devam ettiği ve aşağıda belirtilen şartları taşımaya devam ettikleri sürece askere sevkleri teklif tarihinden itibaren, birer yıllık sürelerle 33 yaş sonuna kadar tehir edilir.

2. Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonalarında ilk üç dereceye giren sporcular ile bu dereceleri alan takımların kadrolarında yer alan sporcular;

a. İlk defa sevk tehirinde; en son yapılan Olimpiyat oyunları, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında ilk üç dereceye girmek veya bu dereceleri alan takımların kadrosunda bulunmak,

b. Müteakip sevk tehirlerde; bir sonraki şampiyonaya kadar geçen süredeki her erteleme döneminde yapılan uluslararası resmî müsabakaların en az birinde takım kadrosunda bulunmak ve bir sonraki aynı şampiyonada da ilk üç dereceye girmek. Ancak sevk tehiri süresi içinde Olimpiyat Oyunları, Dünya ve Avrupa Şampiyonası yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

3. A/Büyükler Millî Takım kadrolarında yer alan sporcular;

a. İlk defa sevk tehirinde; son bir yıl içerisinde en az bir kez A/Büyükler Millî Takım kadrosunda yer almak,

b. Müteakip sevk tehirinde; bir önceki erteleme döneminde yapılan uluslararası müsabakaların en az birinde millî takım kadrosunda bulunmak. Ancak sevk tehiri süresi içinde Millî Takım düzeyinde müsabaka yapılmamış ise bir defaya mahsus bu şart aranmaz.

4. Türkiye Profesyonel 1 nci ve 2 nci Futbol Liginde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

a. İlk defa sevk tehirinde; Türkiye profesyonel 1 nci ve 2 nci futbol liginde yer alan takımlardan birisi ile sözleşmesi bulunmak,

b. Müteakip sevk tehirlerinde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki 1 nci ve 2 nci futbol ligi müsabakalarının en az 1/3’ünde kadrosunda bulunmak.

5. Üç ve daha fazla ligi bulunan spor dallarında en üst iki ligde yer alan takımlar ile en az iki ligi bulunan spor dallarında en üst ligde yer alan takımların kadrolarında bulunan sporcular;

a. İlk defa sevk tehirinde; en üst ligde yer alan takımlardan birisi ile profesyonel sözleşmesi bulunmak veya o takımın kadrosunda yer almak,

b. Müteakip sevk tehirlerde; halen kadrosunda bulunduğu takımın bir önceki erteleme dönemindeki resmî müsabakaların en az yarısında kadrosunda bulunmak.

6. Diğer Hususlar;

a. Bir defada 3 aydan fazla hak mahrumiyeti alan sporcuların sevk tehirleri derhal iptal edilir ve bunlar hakkında bir daha sevk tehiri teklifi yapılamaz.

b. Sezon içerisinde veya sonunda , yurt içindeki bir başka takıma transfer olanlar ile geçici transfer nedeniyle bir başka takıma gidenlerden, bir sefere mahsus olmak üzere bir önceki erteleme döneminde lig müsabakalarının;

(1) Birinci ve İkinci futbol liginde en az 1/3

(2) Diğer branşlarda 1/2 ‘de takım kadrosunda bulunma şartı aranmaz.

c. En az iki ligi olan spor dallarında birinci ligde bulunan sporcuların sevklerinin tehir edilebilmesi için birinci ligin en az sekiz takımdan oluşması gerekir.

ç. Uzun süreli sakatlık geçiren ( en az üç ay ) sporcuların durumlarını belgelendirmeleri durumunda, sevk tehirleri erteleme süresi sonuna kadar devam eder. Bunlardan müteakip sene yeniden sevk tehiri teklif edileceklerden 4/b ve 5/b fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz. Ayrıca, sezon başında Futbol Federasyonunca isimleri bildirilecek üçüncü kalecilerin müteakip sevk tehiri tekliflerinde 4/b fıkrasında belirtilen şartlar aranmaz.

d. Yoklama kaçağı veya bakaya iken sevklerinin tehiri teklif edilen er statüsündeki sporculardan, yoklama kaçağı ve bakaya durumuna düşmeden önce kulüpleri ile sözleşme imzalamış olan ve sözleşme tarihinden teklif tarihine kadar geçen süre içinde gerekli diğer şartları da taşıdıkları anlaşılanların da sevkleri tehir edilebilir.

2. SEVK TEHİRİ TEKLİF EDİLEN SPORCU;

a. Askerliğine karar aldırmış olmalıdır.

b. 1111 sayılı Askerlik Kanunu’nun 86’ncı maddesine tâbi yoklama kaçağı veya 89’uncu maddesine tabi bakaya durumunda olmamalı ve/veya bu suçlardan dolayı mahkemeden ceza almamış olmalıdır.

(1) Sevk tehiri teklifleri; yükümlülerin askerlik durum belgesindeki muhtemel celp ve sevk tarihleri dikkate alınarak, en az 60 gün önce Millî Savunma Bakanlığı’nda bulundurulur.

(2) Müteakip sevk tehiri teklifleri; bir önceki sevk tehiri teklifinin ilgisi verilmek suretiyle, sporcunun sevk tehiri bitim süresinden 60 gün önce Millî Savunma Bakanlığı’na gönderilir.

(3) Sevkleri tehir edilenlerin sevk tehiri süresinin bitiminden önce durumlarında değişiklik olması durumunda bu değişiklik, teklif yapan makamlar tarafından 60 gün içinde Millî Savunma Bakanlığı’na bildirilir.

(4) Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü ile Futbol Federasyonu ve Basketbol Federasyonu Başkanlıkları dışındaki makamlar tarafından yapılan sevk tehiri tekliflerine işlem yapılmaz.

Askerlik Tecil Sorgulama, Askerlik Tecil İşlemleri, Askerlik Erteleme İşlemleri, Askerlik Yoklaması Sorgulama ve Askerlik Yoklama Bilgileri, Online Askerlik Yoklaması işlemleri verilmektedir.

» Er İşlemleri

Askerlik Yoklama Dönemi-Tarihleri
Askerlik Muvazzaflık Dönemi
Askerlik Yedeklik Dönemi-Yoklaması
Askerlik Tecil İşlemleri
Askerlik Muafiyetler

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Tecil Sorgulama