Askerlik İçin zorunlu belgeler, Askerlik Gereken Evraklar

Lütfen Askerlik şubesine gitmeden önce, size uygun olan belgeleri ilgili yerlerden alınız ve yanınızda bulundurunuz.

ERLER İÇİN:

Son Yoklama Gününden Önce;

Verem savaş dispanserine giderek, verem taraması yaptırıp sonuç belgesini alınız.

Son Yoklamaya Gelirken;

Nüfus hüviyet cüzdanınızı,

9 adet fotoğrafınızı,

Öğrenim durumunuzu gösterir belgenin aslı ve fotokopisini,

Verem savaş taraması sonuç belgesi

Meslek veya sanatınıza ait belgeleri,

Sporcu lisansınızı,

Sürücü belgenizin aslı ve fotokopisini kesinlikle yanınızda bulundurunuz.

Öğrenci, hapis, Yurt dışında işçi veya işveren olarak veya hastanede bulunuyor iseniz, ilgili kuruluşlardan veya konsolosluklardan alacağınız bu durumunuzu belirten belgeleri 31 ekim tarihinden önce askerlik şubesine gönderiniz veya gönderilmesini sağlayınız.

Erken Sevk İçin Müracaat Evrakları;

DİLEKÇE

ASKERLİK DURUM BELGESİ (ASKERLİK ŞUBESİNDEN ALINACAK)

Varsa mazeretini belirtir dilekçe

YEDEK SUBAY ADAYLARI İÇİN :

Yedek Subay Adaylarının askerlik kararı aldırmaya giderken bulundurması zorunlu belgeler:

Dilekçe, (As.Ş.Bşk.na hitaben)(Dilekçe örneği için Bkz.:EK-1)

Diploma veya mezuniyet (Çıkış belgesi) aslı ile üç adet fotokopisi,

2 Adet nüfus cüzdanı sureti,

8 Adet vesikalık fotoğraf,

Varsa, önceki yıllarda geçirmiş olduğunuz ameliyat veya tedavilere ait sağlık raporlarınızı yanınızda bulundurunuz ve muayene eden ilgili tabibe kesinlikle bildiriniz.

Hapis (Tutuklu) hasta veya Yurt dışında işçi-işveren iseniz, o yılın 31 EKİM tarihine kadar, durumunuzla ilgili belgelerin askerlik şubesine gönderilmesini sağlamanız gereklidir.

Askerlik kararını yurt dışından aldıracak olanların yukarıdaki belgelerle birlikte T.C. Elçilik veya Konsolosluklarına müracaat etmeleri gereklidir.

Yurt dışında yüksek okul bitirenler için; yukarıdaki belgelere ilave olarak YÖK. tarafından düzenlenecek dört yıl ve daha fazla süreli lisans eğitimi gördüğüne dair denklik belgesi ile diploma aslı ve üç adet fotokopisi ve üç suret Türkçe tercümesi (Türkçe tercüme noter veya konsoloslukça onaylı olmalıdır) gereklidir.

Yedek Subay sevkinde;

Yabancı askerlik şubelerinden sevkini yaptıracak olanların vereceği dilekçe örneği: (Bkz.: EK-4)

Erbaş ve er olarak askerlik görevlerini yapmakta iken en az dört yıl süreli yüksek okul, fakülte, akademi ve enstitüleri bitirenlerin yedek subay adaylığına geçirilmesinde;

Bitirdikleri okula ait diplomanın noterden tasdikli bir sureti, noter onaylı TAAHHÜTNAME ve bir dilekçe ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat ederler.(Dilekçe örneği için Bkz.: EK-5)

Yüksek lisans, ihtisas, doktora vb. nedenlerle sevk tehirli iken, erken askere gitmek isteyenlerden,

Sevk tehiri bitim tarihi, gitmek istediği celp döneminden sonra bitenler, sevk tehiri teklifini yapan kuruma başvurarak, sevk tehirleri iptal tekliflerini ASAL /As.D.Bşk.lıklarına göndermeleri gerekmektedir.

Grupları itibarıyla emsallerinin sevk edileceği celp döneminden önce askere alınmak isteyen yedek subay aday adayı yükümlüler;

Askerlik şubesinden aldıkları askerlik durum belgesi ve bir adet dilekçe ile , yerli kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairesi başkanlıklarına (Tıp doktorları askerlik şubelerine) gitmek istedikleri celp dönemlerine göre aşağıda yazılı tarihlerde müracaat edebilirler;(Erken sevk dilekçesi örneği için (Bkz.: EK-7)

Test ve mülakat merkezine giderken ;

Askerî birlik ve kurumlara cep telefonu, çağrı cihazı, kayıt ve yayın yapan cihaz götürmeyiniz.

Sabah çok erken saatlerde test ve mülâkat merkezinde bulunmak zorunda değilsiniz. Sabah 08.00’de test ve mülâkat merkezinde bulunmanız uygundur.

Test ve mülâkat işlemleri bir gün içerisinde bitirildiğinden, sağlık sınıfları hariç aynı gün geri dönmeniz mümkündür.

Test ve mülâkat merkezinde yapılacak açıklamaları dikkatle dinlemeniz, testten sonraki hareket tarzını öğrenmeniz gereklidir.

Test ve mülâkat merkezine giderken varsa; dalgıç, balıkadam, uçucu, planör, paraşütçü, spor branşları veya meslek ve sanatınızla ilgili sertifika ve belgelerin fotokopisini birlikte götürünüz.

Test ve mülâkat neticesinde tespit edilen sınıf ve statülerinizi test ve mülâkat merkezlerince size tebliğ edilen tarihte en yakın askerlik dairesi başkanlığı veya test ve mülâkat merkezi komutanlığından öğrenebilirsiniz.

Sevki sırasında rahatsız olanlar;

Geçirmiş olduğu trafik kazası ve/veya ağır hastalık sebebiyle sivil sağlık kuruluşları tarafından haklarında sağlık raporu düzenlenenler, raporları ile birlikte askerlik şubelerince askeri hastaneye sevk edilerek alacakları raporlara göre işlem yapılır.

Askerlik şubesi tarafından sevk edilmeden alınan sağlık raporları geçerli kabul edilmez. Bu şekilde rapor alarak sevke katılmayanlar hakkında bakaya işlemi yapılır. Mazeretlerine ait yazılı ifadeleri alınarak askerî mahkemeye verilirler.

Yedeklik yoklamalarını; her yıl 01 MAYIS-30 HAZİRAN tarihleri arasında ve yasada yazılı yaş sınırı dikkate alınarak bizzat veya ilgili formu askerlik şubesine göndermek suretiyle yaptırmak zorundadırlar. Yedeklik yoklama formu için tıklayınız...

Kimlik kartı almak İçin zorunlu belgeler

Kimlik kartı beyannamesi (Askerlik Şubesinde mevcuttur)

Nüfus cüzdanı sureti

Eski askeri kimlik kartı sureti

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Öğrenci belgesi (orta öğretimde 20 , yüksek öğretimde 25 yaş)

2' şer adet fotoğraf

Emekli maaşı cüzdanı fotokopisi

Sıhhi kurul raporu (çalışamaz, hayatını. kazanamaz raporu)

Silah ruhsatı fotokopisi

Emekli OYAK üye kartı fotokopisi ( OYAK üyesi ise)

Günü birlik giriş belgesi almak için zorunlu belgeler

Vukuatlı nüfus kayıt örneği

Beyanname sahibinin 2 fotoğrafı (hak sahibi birden fazla ise birer arttırılarak alınır.)

Hak sahiplerinin 2' şer adet fotoğrafı

Evlenme cüzdanı sureti ( evli olan hak sahipleri için )

Beyanname sahibinin askeri kimlik kartı fotokopisi )

Nüfus cüzdanı suretleri ( beyanname ve hak sahiplerine ait )

Makbuz sureti ( Saraçoğlu Ziraat Bankasından)

ASAL Adres Bilgileri Teyidi ve Güncellenmesi için tıklayınız.

» Askeralma İşlemleri

Askerlik zorunlu belgeler

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Başvurusu İçin zorunlu belgeler