Askerlik Muafiyetler

1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nun 2' nci maddesi 13' ncü fıkrası gereğince TC-KKTC çifte tâbiiyetli yükümlülerden KKTC'de askerlik yapanlar Türkiye' de tekrar askere alınmazlar. Ancak, Türkiye'de yapılan askerlik hizmeti KKTC'de sayılmamaktadır. Kanun hükmünde yer alan Askerlik Hizmeti ifadesi; Askerlik Kanunu ile Yedek Subay ve Yedek Askerî Memurlar Kanununa tâbi olarak yapılan muvazzaf askerlik hizmetini içermekte ve intihar dahil her nevi ölüm olayı hükmün uygulanması için yeterli sayılmaktadır. Önemli olan, ölüm olayının askerlik hizmetinden sayılan bir süre içinde gerçekleşmesidir.

Askerlik hizmetinden sayılmayan firar, izin veya hava değişimi tecavüzü vb. durumlar haricinde meydana gelen ölüm olaylarında, ölen yükümlünün kardeşi muafiyet hakkına sahiptir.

Detaylı bilgiye erişim sağlamak için tıklayınız.

Askerlik Tecil Sorgulama, Askerlik Tecil İşlemleri, Askerlik Erteleme İşlemleri, Askerlik Yoklaması Sorgulama, Askerlik Yoklama Bilgileri verilmektedir.

» Er İşlemleri

Askerlik Yoklama Dönemi-Tarihleri
Askerlik Muvazzaflık Dönemi
Askerlik Yedeklik Dönemi-Yoklaması
Askerlik Tecil İşlemleri
Askerlik Muafiyetler

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Muafiyet