Askerlik Sevk İşlemleri

Yedek subay aday adayları, sınıflandırma işlemleri için askerlik şubelerince test ve mülakat merkezlerine sevk edilmeden önce; hangi tarihlerde sevk evraklarını almak için askerlik şubelerine başvuracakları ve sevklerinden önce dolduracakları statü belirleme formlarının ilgili bölümlerini nasıl dolduracakları konusunda bilgilendirilmektedirler.

Detaylı bilgiye erişim sağlamak için buraya tıklayınız.


a. Yedek subay aday adayları, sınıflandırma işlemleri için askerlik şubelerince test ve mülâkat merkezlerine sevk edilmektedirler. Bunların celp dönemlerine göre sevk evraklarını alacakları en son tarih ile test ve mülâkata katıldıkları tarih TRT aracılığı ile bir ay önce duyurulmakta ve bu duyuru yükümlülere tebliğ yerine geçmektedir.

b. Sevke tâbi vatandaşlarımızın askerlik şubelerinden sevk evraklarını alacakları en son tarih yukarıdaki tablodadır. Sevke tabi yükümlülerin, sevk ayının birinden sonuna kadar yerli veya yabancı askerlik şubesine başvurmaları gerekmektedir. Sevk evrakını alan yükümlülerimiz, yukarıda belirtilen sevk dönemine ait test ve mülâkata katılma tarihlerinde (mesai saati içinde) askerlik şubelerince sevk edildikleri test ve mülâkat merkezine katılmak zorundadırlar. (Yabancı askerlik şubelerinden sevkini yaptıracak olanların vereceği dilekçe örneği için, (Bkz.: EK-4)c. Yedek subay aday adayları askerlik şubelerinden sevk edilirken, statü belirleme formu doldurulmaktadır. Bu konuda askerlik şubesi personeli yükümlülere yardımcı olmaktadır.(1) Statü belirleme formuna, yedek subay aday adaylarının, varsa akademik kariyerini belirtmesi ve belgelerini askerlik şubesine ibraz etmesi gerekmektedir. Askeralma Dairesi Başkanlığında yapılan bilgisayar kontrollerinde, akademik kariyerini gizleyenler tespit edilerek düzeltme yapılmaktadır.(2) Ayrıca statü belirleme formuyla, sınıf ve statü tercihleri de tespit edilmektedir. Bu konuda önceden zihinsel hazırlık yapılması önerilmektedir.

(3) Statü belirleme formu optik okuyucuda değerlendirildiğinden, test ve mülâkat merkezine teslim edilinceye kadar kirletilmemesi, buruşturulmaması ve katlanmaması gereklidir.


» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Sevk İşlemleri