Askerlik Sevk Tehir İşlemleri

Sevk tehir işlemleri, bakanlıklar ve üniversitelerin tekliflerine göre; staj, yüksek lisans, ihtisas veya doktora yapan yükümlüler, aktif spor hayatı devam eden sporcular ve hizmetinin özelliği nedeniyle kamu kurumlarınca ihtiyaç duyulan personelin askere sevklerinin ve sevk tehiri sebebi ortadan kalkanların sevk tehirlerinin iptal edilmesi işlemleridir.

Sevk Tehir İşlemleri ile ilgili detaylı bilgiye erişim sağlamak için buraya  tıklayınız.

SEVK TEHİRİ İŞLEMLERİ

1. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 36’NCI MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ:

1111-36’ncı madde kapsamında; lisans (Üniversite) mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl, yüksek lisans mezunlarının mezuniyet tarihinden itibaren 1 yıl, yurt dışı lisans/yüksek lisans mezunlarının ise mezuniyet tarihinden itibaren denklik işlemlerinin tamamlanabilmesi için ayrıca 1 yıl sevk tehiri hakkı bulunmaktadır.

Kanunun amacı; lisans ve yüksek lisans mezunlarının bir üst seviyede öğrenim yapabilmeleri, yurt dışı yüksek öğrenim kurumu mezunlarının diploma denklik belgesi alabilmeleri veya askere gitmeden önce bir iş sahibi olabilmeleri için zaman tanımaktır.

5713 sayılı Kanun gereğince sevk tehiri hakkını kullanmak isteyenler, bu isteklerine ilişkin dilekçe ile bizzat en yakın askerlik şubesine veya posta vb. şekilde kayıtlı bulundukları kendi askerlik şubelerine müracaat ederler. Daha sonra bu sevk tehiri hakkını kullanmaktan vazgeçenler, yine aynı şekilde askerlik şubesi başkanlığına müracaat ederler. Sevk tehiri iptal edilenler, grup numaralarına göre normal sevke tabi oldukları celp döneminde askere sevk olurlar. Normal celp döneminden de önce, yani müteakip ilk celp döneminde askere gitmek isteyenler, erken sevk dilekçelerini bizzat en yakın askerlik şubesine verirler veya posta vb. yoluyla kayıtlı bulundukları askerlik şubesine gönderirler. Bu konudaki ayrıntılı bilgi için, ana sayfada yer alan “Yedek Subay İşlemleri” menüsünden “Erken Sevk İşlemleri” ifadesine tıklayınız.

Yurt dışı yükseköğretim kurumu mezunlarına, denklik işlemleri için denklik başvuru tarihinden itibaren 1 yıl sevk tehiri hakkı verilir. Bunlardan;

a. Lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri durumunda, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 2 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 3 yıl sınırını geçemez.

b. Yüksek lisans seviyesinde denkliği tanınanlara talepleri durumunda ise, denklik onay tarihinden itibaren ayrıca 1 yıl daha sevk tehiri hakkı verilir. Bu iki sevk tehirinin toplam süresi, mezuniyet tarihinden itibaren 2 yıl sınırını geçemez.

Mezuniyet tarihlerinden itibaren lisans mezunlarına verilen 2 yıllık ve yüksek lisans mezunlarına verilen 1 yıllık sevk tehiri sürelerinin bitim tarihi, yükümlülerin 35 yaşını doldurdukları yılın 31 Aralık tarihini geçemez. Diploma denklik işlemleri için verilen 1 yıllık sevk tehirinde de yaş sınırı aranır.

5 yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim kurumlarından yüksek lisans (birleştirilmiş yüksek lisans) diploması alanlara da, 2 yıllık sevk tehiri verilir. Ancak, bir yükseköğrenim kurumundan mezun olduktan sonra, aynı veya daha aşağı seviyede bir öğretim kurumundan mezun olanların sevkleri tehir edilmez.

2. 1111 SAYILI ASKERLİK KANUNUNUN 35/E MADDESİ KAPSAMINDAKİ SEVK TEHİRİ:

1111-35/E maddesi kapsamındaki sevk tehiri işlemleri, aşağıda metni bulunan MSB Sevk Tehiri İşlemleri Yönetmeliği esasları doğrultusunda yapılmaktadır.

» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Askerlik Sevk Tehir İşlemleri