İLK VE OTRAÖĞRETİM SINAVLARI

Öğretim programlarını geliştirme ve uygulama çalışmaları Millî Eğitim Bakanlığı tarafından 2004 yılından bu yana kademeli olarak sürdürülmektedir. Bu çalışmaların devamı olarak ortaöğretime geçiş sistemi yeniden yapılandırılmıştır.

Seviye Belirleme Sınavı 6 ve 7. sınıflarda kademeli olarak kaldırılacaktır. Sarmal bir yapı içeren müfredat doğrultusunda SBS sadece 8. sınıfta gerçekleştirilecek olup öğrenciler sadece 8. sınıf konularından sorumlu olacaklardır. 2010-2011 eğitim-öğretim yılında 6. sınıfa başlayan öğrenciler sınava girmeyecekler, bu öğrenciler 2011-2012 yılında da 7. sınıf öğrencisi olarak sınava girmeyeceklerdir. Fakat 2009-2010 eğitim ve öğretim yılı Seviye Belirleme Sınavı'nda 6. sınıfta olup eski sisteme uygun olarak sınava giren öğrenciler 7 ve 8. sınıflarda da sınava gireceklerdir. Bu yıl 7. sınıfta olup SBS'ye katılan öğrenciler eski sisteme uygun olarak 8. sınıfta da sınava girip bu şekilde ortaöğretim kurumlarına yerleşeceklerdir.

Eğitim Hizmetleri ile ilgili Forum servisimizden yardım ve bilgi alabilirsiniz.

»  İlk ve Ortaöğretim

Tedavi Altında Bulunan Çocuklar için Okullar
İlk ve Ortaöğretim Okulları
İlk ve Ortaöğretim Sınavları

Kategori: Eğitim / İlk ve Ortaöğretim Okulları / İlk ve Ortaöğretim Sınavları