MESLEKİ AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Mesleki Açık Öğretim liseleri amaçları ve tanımı anlatılmaktadır.

İlköğrenimini tamamlayan, ancak orta öğretime devam edemeyenler ile orta öğretimden ayrılan, mezun olan ve yüksek öğretimden ayrılan veya mezun olanlara farklı alanlarda öğrenim görme fırsatı vererek eğitim öğretim imkanı sağlamak,
Orta öğretim düzeyinde fırsat ve imkan eşitliğine, toplumun kültür düzeyinin yükseltilmesine ve güçlendirilmesine katkı sağlamak,
Öğrencileri hayata ve yüksek öğretime hazırlamaktır.
Meslek Liseleri ara sınıflarından ayrılarak yüz yüze eğitimle alacağı meslek dersi kalmadığını belgeleyen öğrenciler,
Kaydı silik durumdaki Mesleki Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinden mesleki eğitimlerini tamamladıklarını belgelendiren öğrenciler Mesleki Açık Öğretim Lisesine başvurabilmektedir.

»  Açık Öğretim

Açık İlköğretim Okulu
Açık Öğretim Lisesi
Mesleki Açık Öğretim Lisesi
Mesleki ve Teknik Açık Öğretim Okulu

Kategori: Eğitim / Mesleki Açık Öğretim Lisesi