Askerlik Muvazzaflık Dönemi, Muvazzaflık Nedir?

Askerlik Muvazzaflık Dönemi ile ilgili açıklamalar ve Muvazzaflığın tanımı ve uygulaması.

Son yoklamalarını yasal süresi içerisinde yaptıran yükümlüler, müteakip yıl askerlik şubelerinin celp dönemlerinde sevke tabi (yasal erteleme hakkı bulunanlardan sevkini talep edenler ve ertelemesi sona erenler) tutulurlar.

Yükümlülerin, kayıtlı oldukları askerlik şubelerinin celp dönemlerinde sevk işlemini yaptırabilmek için en yakın askerlik şubesine başvuru yapmaları gerekmektedirler.

Bedelli askerlik hizmeti 1111 Sayılı Askerlik Kanunu'nda düzenlenmesine rağmen, mevcut kaynak (Askere alınacak yükümlü sayısı) Silahlı Kuvvetlerin ihtiyacını ancak karşıladığından uzun vadede böyle bir uygulama olmayacağı değerlendirilmektedir.

MUVAZZAFLIK DÖNEMİ

celp dönemlerİ

Erbaş ve er statüsündeki yükümlüler yılda dört celp sekiz grup olmak üzere silah altına alınırlar.

2009 yılı celp dönemleri;

Şubat Celbi;

  • Birinci grup : 22-25 Şubat
  • İkinci grup   : 06-08 Nisan

Mayıs Celbi;

  • Birinci grup : 24-27 Mayıs
  • İkinci grup   : 06-08 Temmuz 

Ağustos Celbi;

  • Birinci grup : 13-14 Eylül
  • İkinci grup   : 14-15 Ekim

Kasım Celbi;

  • Birinci grup : 29 Kasım-01 Aralık
  • İkinci grup   : 12-13 Ocak

hİzmet süresİ

Erbaş ve er statüsünde sevk edilen yükümlülerin hizmet süresi 15 aydır.

Dört yıl ve daha fazla süreli yüksek okul mezunlarının askerlik hizmet süreleri 1076 Sayılı Yedek Subay ve Yedek Askeri Memurlar Kanunuyla düzenlenmiştir. Bunlardan yedek subay olanların hizmet süreleri on iki ay, kısa dönem erbaşların ise altı aydır.

 

Dört yıldan daha az süreli yüksek okul mezunları ise 1111 Sayılı Askerlik Kanununa tabidirler ve askerlik hizmet süreleri on beş aydır. Bakanlığımızca askerlik hizmet süresinin değiştirilmesi hususunda bir çalışma bulunmamaktadır. Askerlik hizmet sürelerinin uzatılıp, kısaltılması Bakanlığımızın sorumluluk alanında değildir.

sevk     

  

CELP TERCİHİ YAPILABİLECEK TARİHLER,

 

Celp Dönemi (Muhtemel) Celp Tercihi Yapılabilecek En Son Tarih (Muhtemel)

Şubat 

30 Kasım

Mayıs 

28 Şubat

Ağustos 

31 Mayıs

Kasım

31 Ağustos

 

ASAL Celp Dönemi Tercihi

» Er İşlemleri

Askerlik Yoklama Dönemi-Tarihleri
Askerlik Muvazzaflık Dönemi
Askerlik Yedeklik Dönemi
Askerlik Erteleme İşlemleri
Muafiyetler

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Muvazzaflık Dönemi