Doğum Parası Sorgulama - SGK Ödeme Sorgulama


SGK Doğum parası Sorgulaması bilgisi için tıklayınız.


SGK Doğum parası sorgulama işlemini yukarıda yer alan 4A/4B İşgöremezlik Ödemesi Görme bağlantısından yapabilirsiniz.

Doğum Parası Sorgulama

Doğum Parası Nedir?

Analık İş görmezlik ödeneği olarak adlandırılır. 8 + 8 haftadır. Doğumdan önce 8, doğumdan sonra 8 hafta için sigortalıya ödeme yapılır.

Doğum Parası Hesaplama

Öncelikle günlük ücretin bulunması gerekiyor.

Örneğin aylık 1.000TL ücret ile çalışan bir sigortalınının  aylık üceti 30 ile bölünerek bir günlük ücreti bulunur. 1000/30 = 33,3 TL yapmaktadır.

Günlük ücretin Üçte ikisini işgörmezlik olarak devlet geri ödemektedir. 3/2 si bulunur.

33,3/3 = 11,1 TL * 2 = 22,2 TL bir günlük ödenek miktarıdır. Üçe bölüp ikiyle çarpmamız gerekiyor.

Devlet 16 hafta boyunca izinli olunduğu için 16 haftalık ödeme yapmaktadır. 16 hafta 112 gün eder.

22,2 * 112 = 2.488 TL lik bir ödeneğe hak kazanılmış demektir.

Demek ki 1.000 TL maaş ile çalışan bir annenin, 16 hafta izinli olduğunu varsayarsak doğum parası 2.488TL'dir. Bu para üzerinden binde 3 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır.