TÜRKİYE VE DÜNYADAKİ KÜTÜPHANELER


Sermaye Piyasası Kurulu Kurul Yeterlik Etütleri
Sermaye Piyasası Kurulu uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan uzmanlık yeterlik etütlerine erişim sağlamak için tıklayınız. (Elektronik kopyası olmayan yeterlik etütlerine Kurul kütüphanesinden ulaşılabilir.)

Yeterlik etütlerinden kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Yeterlik Etütleri, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.Sermaye Piyasası Kurulu Yayın Listesi (Kitaplar)
Sermaye Piyasası Kurulu yayınları ücretsizdir. Kitapları edinmek isteyenlerin yapması gereken işlemlere ve söz konusu yayın listesine erişim sağlamak için tıklayınız.

Sermaye Piyasası Kurulu Araştırma Raporları
Sermaye Piyasası Kurulu uzman ve uzman yardımcıları tarafından hazırlanmış olan araştırma raporlarına erişim sağlamak için tıklayınız. (Elektronik kopyası olmayan araştırma raporlarına Kurulun kütüphanesinden ulaşılabilir.)

Araştırma raporlarından kaynak gösterilmek suretiyle alıntı yapılabilir. Ancak Araştırma Raporları, başka internet siteleri dahil olmak üzere her ne şekilde olursa olsun hiçbir yerde yayınlanamaz, kopya edilemez, çoğaltılamaz.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesi
Türk Dil Kurumu Kütüphanesi, bir uzmanlık kütüphanesidir. Kütüphanemizde Türk dili ve edebiyatı ile ilgili yayınların yanı sıra, genel Türkoloji ile ilgili yayınlar da yer almaktadır.

Her geçen gün gelişmekte olan kütüphanemizi Genel Ağ (İnternet) üzerinden araştırmacılara açma yolundaki çalışmalarımız sürmektedir. Şu anda kütüphanedeki yayınlar Genel Ağ (İnternet) üzerinden taranabilmektedir.

Türk Dil Kurumu Kütüphanesine erişim sağlamak için tıklayınız.

Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler
Türkiye sınırları içerisinde Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü bünyesindeki kütüphanelerin türleri ve isimlerini girerek adres bilgilerini sorgulamak için tıklayınız.

TSE Kütüphanesi
TSE Kütüphanesi; araştırma kuruluşları, standard hazırlama ihtisas grubu üyeleri, TSE personeli, akademik ve bilimsel araştırma yapan öğrenci ve öğretim elemanları ve diğer ilgililer için dokümanter kaynaklarının verimli, doğrudan ve rasyonel biçimde sağlanabilmesi ve standard bilgilerinin iletimi ile görevlendirilmiştir.Bu görevler ise kısaca şunlardır:

Müdürlüğe gelen yerli ve yabancı dokümanların bir düzen içinde bulunmasını sağlar.
Enstitü faaliyetlerini ilgilendiren yerli ve yabancı dokümanların satın alınmasını sağlar.
Enstitünün ihtiyacı olan ancak koleksiyonda bulunmayan yabancı standardları ilgili standard kuruluşlarından İnternet üzerinden temin ederek ya da sipariş yolu ile getirtilerek araştırma hizmetini sağlar.
Enstitü kütüphanesini, literatür ihtiyacını karşılayacak şekilde ilgililerin yararlanmasına hazır bulundurur.
Kütüphane Müdürlüğü koleksiyonunda yer alan standardların güncelliğini korur.
Sorgulama ekranına erişim tıklayınız

MTA Kütüphanesi
MTA Genel Müdürlüğü Kütüphanesi; özellikle yerbilimleri ve madencilik konularında tüm araştırmacılara yardımcı olmak amacıyla gerekli bilgi ve belge gereksinimini karşılamak, yurt içi ve yurt dışından kitap, süreli yayın, tez, harita vb. dokümanları sağlamak, sağlanan bu bilgileri sistematik bir şekilde düzenleyerek araştırmacıların kullanımına hazır bulundurmak suretiyle hizmet vermektedir.

Ankara'da Eskişehir Yolu Üzerinde 8. km'de Genel Müdürlüğün yerleşim alanı içinde hizmet vermektedir. Genelde yer bilimleri ve madencilikle ilgili yayınların bulunduğu zengin bir derlemeye sahiptir. MTA araştırmacılarının hazırlamış olduğu arazi raporları Derleme Servisinde bulunmaktadır.

MTA yayınlarının satışı ise Basın ve Halkla İlişkiler Servisi'nde yapılmaktadır. Kütüphane hafta içi sabah 9.00-12.15, öğleden sonra ise 13.30-17.30 arası araştırmacılara açık olup, fotokopi hizmeti de aynı saatlerde verilmektedir. Kütüphane hafta sonu kapalıdır. Kütüphane herkese açık olup, ödünç yayın alma hizmetinden yalnızca MTA elemanları ve MTA ile protokol imzalamış olan ODTÜ personeli Kütüphanece hazırlanmış ve onaylanmış formları doldurmak suretiyle yararlanabilmektedir.

Milli Prodüktivite Merkezi Kütüphanesi
Verimlilik Alanında Türkiye'deki en geniş kütüphane Milli Prodüktivite Merkezi'ndedir.

Maliye Bakanlığı Kütüphanesi
Maliye Bakanlığı Kütüphanesi müracaat eden tüm okuyucuların kitap ve dergi taleplerini karşılamaktadır. Okuyucular elektronik ortamda katalog taraması yapabilmekte ve kitap ayırtabilmektedirler.


Sayıştay e-Kütüphane
Sayıştay e-Kütüphaneye erişim için tıklayınız.

»  Kütüphaneler

Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler
Katalog Tarama
Türkiye'de Süreli Yayınlar
Kategori: Eğitim / Türkiye ve Dünyadaki Kütüphaneler