Yedek Subay Aday Adaylığı


Yedek Subay Aday Adaylığı ile ilgili bilgiler, koşullar ve kimlerin Yedek subay adayı olabileceği ile ilgili açıklamalar bulunmaktadır. Kimler Yedek Subay adayı olur?

Yurt içinde dört yıl veya daha fazla uzun süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler,
Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK Başkanlığınca onananlar,
Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların, yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.

KİMLER YEDEK SUBAY ADAY ADAYI OLUR ?

a. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler kişiler,

b. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK

c. Yapılacak sağlık muayenesinde “Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir.” raporu verilen kişiler,

ç. Subaylıktan çıkarılmayı gerektirecek şekilde bir mahkûmiyeti olmayanların, yedek subay aday adayı olarak askerlik kararları alınır.

d. Erbaş veya er olarak askerlik görevini yapmakta iken, yukarıda a ve b fıkralarında bahsedilen okulları bitirenler istekleri durumunda, geçici terhis edilerek yedek subay aday adayı statüsüne geçirilirler.

» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri


Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Yedek Subay Aday Adaylığı