Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi Şartları

Yedek Subay Olma hakkının kaybedilmesi aşağıdaki şartların gerçekleşmesi durumunda geçerli olmaktadır. Sivil hayatınızdaki şartlar ile yedek subay öğrenciliği sırasındaki şartlar olmak üzere iki kısımda bu hakkında kaybedilmesi şartları bulunmaktadır.

YEDEK SUBAY OLMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ DURUMLARI

a. Sivil hayatlarında, yedek subay öğrenciliği veya yedek subaylıkları esnasında;

Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir.

A.Taksirli suçlardan verilen cezalar hariç olmak üzere müebbet hapis veya bir yıldan fazla hapis cezası ile hükümlü olanlar,

Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla basit ve nitelikli zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık gibi suçlardan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından biriyle hükümlülük durumunda.

b. Yedek subay öğrenciliği esnasında;

Yedek subay okulunda verilen eğitim ve öğretimde başarı sağalamayanlar,

Disiplinsizlik ve ahlaki durumları sebebiyle yedek subaylıktan çıkarılması uygun görülenler,


» Yedek Subay İşlemleri

Askerlik Erken Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk İşlemleri
Askerlik Sevk Tehir İşlemleri
Askerlik Terhis ve Yedeklik Dönemi
Yedek Subay Aday Adaylığı
Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi
Askerlik Yoklama ve Bakayalık İşlemleri

Kategori: Askeralma ve Seferberlik / Yedek Subay Olma Hakkının Kaybedilmesi