YÜKSEKÖĞRETİM BURSLARI

Yükseköğretim kurumlarından okuyanlara verilen çeşitli burslar ve bu bursların şartları açıklanmaktadır. Tübitak, TÜBA-GEBİP, TÜBA-BDBP v.b. çeşitli kurumlar tarfından burslar erilmektedir. Bu burslara başvuru yaparak yararlanabilirsiniz. Yükseköğretim bursları nelerdir?

Yükseköğretim Bursları

Lisans ya da lisansüstü eğitim gören ya da akademik çalışmalarına devam eden kişiler için hazırlanmış burs programları, T.C. Hükümeti burslu öğrenciler için uygulamalar gibi konularda detaylı bilgiler öğrenebilirsiniz.

Türkiye Bilimler Akademisi Üstün Başarılı Genç Bilim İnsanlarını Ödüllendirme Programı (TÜBA-GEBİP)

Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Cumhuriyetineki bilimcilerin ve araştırmacıların toplumsal statülerinin yükseltilmesine ve korunmasına çalışmak, bilim ve araştırma standartlarının uluslararası düzeye çıkarılmasına yardım etmek maksadıyla kurulmuştur.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destekleme Bursları ve Programları (BİDEB)

BİDEB, bilim ve teknoloji üretebilen; ürettiği bilim ve teknolojiyi toplumsal ve ekonomik faydaya dönüştürebilen; dünya bilim ve teknolojisine katkıda bulunan bilim insanlarının sayı ve niteliğinin artmasına yardımcı olmak amacıyla, bu kesime yönelik destekleyici ve teşvik edici çeşitli programları ve etkinlikleri yürüten TÜBİTAK tarafından verilen burslar ve diğer yardımcı hizmet programlarıdır.

Türkiye Bilimler Akademisi Bütünleştirilmiş Doktora Programı (TÜBA-BDBP)

Bütünleştirilmiş Doktora Programı'nın (BDP) genel amacı ülkemizde yapılmakta olan doktora çalışmalarının bilimsel düzeyinin gelişmesine ve bilimsel gelişme için gerek duyulan araştırmacı insan gücünün nicelik ve nitelik açısından yükselmesine destek olmaktır.

Türkiye Bilimler Akademisi Doktora Sonrası Araştırma Programı (TÜBA-DSAP)

TÜBA Doktora Sonrası Araştırma Programı (TÜBA-DSAP), doktora çalışmalarını bir danışmanın gözetimi ve yönlendirmesiyle yürüterek tamamlamış bir genç araştırıcının bilgilerini pekiştirmesini, yeni deneyimler kazanmasını, bağımsız, yetkin bir bilim insanı olma yönünde kendini geliştirmesini sağlamak amacıyla başlatılmış bir burs programıdır.

Milli Prodüktivite Merkezi Yüksek Lisans ve Doktora Tezleri Desteklenmesi Projesi

Verimlilik konularının daha geniş ve bilimsel düzeyde ele alınmasını teşvik etmek ve verimlilik bilincinin yaygınlaştırılmasını sağlamak amacıyla; Milli Prodüktivite Merkezi tarafından bu proje yürütülmektedir.»  Burslar

Yurt İçi Burslar
Yurt Dışı Burslar
Burs Veren Vakıflar
Yükseköğretim Bursları

»  Kredi ve Yurtlar

Yurt Hizmetleri
Kredi - Burs Hizmetleri


Kategori: Eğitim / Yükseköğretim Bursları