Umuma Mahsus PasaportUmuma mahsus pasapor ile ilgili bilgiler, nasıl başvurulur? gereklibelgeler ve diğer şartlar aşağıda açıklanmaktadır.

Türk vatandaşlarının umuma mahsus münferit ve umuma mahsus müşterek pasaportları yurt içinde Valiliklerce, yabancı memleketlerde Türkiye Cumhuriyeti Başkonsoloslukları ve Büyükelçiliklerince verilir.

Umuma Mahsus Münferit Pasaportlar

En az üç ay, en fazla beş yıl süreyle geçerli olmak üzere verilir.

Başvuru İçin Gerekli Belgeler:

İl Emniyet Müdürlüklerinden temin edilecek pasaport talep formu,
Nüfus cüzdanı aslı,

Dört adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğraf (Temditler için iki adet),

Maliye Bakanlığınca her yıl belirlenen "Pasaport cüzdan bedeli" ve talep edilen sürelere göre belirlenmiş pasaport harcı (Temditler için pasaport cüzdan bedeli istenmez),

Reşit olmayan ve mahcurlar için kanuni mümessillerinin noterden tasdikli muvafakati (Müracaat sırasında pasaport vermeye yetkili makamlar huzurunda da verilir),

Umuma Mahsus Müşterek Pasaportlar:

Üç ay, altı ay ve bir yıl geçerli olmak üzere verilir. En az beş kişilik kafile teşkil edilerek toplu halde yolculuk etmek isteyen Türk Vatandaşlarına talep etmeleri durumunda verilir.

Başvuru İçin zorunlu belgeler:

Kafile başkanının dolduracağı İl Emniyet Müdürlüğünden temin edilecek pasaport talep formu,

Nüfus cüzdanlarının asılları,

Kafile başkanının beş, diğerlerinin dörder adet 4.5 x 6 cm ebadında vesikalık fotoğrafları,


e-Pasaport başvurularınızı Türkiye'de 81 il ve 110 İlçe Emniyet Müdürlüğüne, Yurt dışında ise bağlı bulunduğunuz konsolosluklara yapabilirsiniz. e-Pasaport başvuru işlemleri hakkında bilgi için aşağıdaki bağlantıya tıklayınız.

E-Pasaport

» Türk Vatandaşları için Yurt Dışı İşlemleri

Pasaport İşlemleri
Türkiye'de Bulunan Dış Temsilcilikler
Yurt Dışı Temsilciliklerimiz

Kategori: Seyahat ve Turizm / Pasaport İşlemleri