AÇIK ÖĞRELİM LİSESİ DERS KİTAPLARI, E-KİTAPLAR

Açık Öğretim Lisesi(AÖL) sisteminde yer alan ders kitaplarına ulaşmak için tıklayınız.
AÇIKLAMALAR

Yukarıdaki listelerde alanınızla ilgili ders kitaplarının içerikleri bulunmaktadır. Kitap içerikleri PDF (Portable Document Format) biçimindedir. Bu formattaki dosyaları bilgisayarınızda görüntüleyebilmek için Acrobat Reader programının bilgisayarınızda bulunması gerekir.

Açık öğretim Lisesi ders kitaplarında indirebileceğiniz kitapların listesi aşağıdadır:

Kitapları TurkDili ve Edebiyatı3 TurkDili ve Edebiyatı4 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi1 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2 Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi3 Felsefe1 Felsefe2 Tarih1 Tarih2 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük1 T.C.İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2 Coğrafya1 Coğrafya2 Matematik1 Matematik2 İngilizce1 İngilizce2 Almanca1 Almanca2 Fransızca1 Fransızca2 TurkDili ve Edebiyatı1 TurkDili ve Edebiyatı2 Millî Güvenlik Bilgisi1 Fen Bilimler1 Fen Bilimler2
Fen Bilimleri Alanı Kitapları TurkDili ve Edebiyatı3 Biyoloji1 Geometri1 Geometri2 Psikoloji1 Psikoloji2 Matematik3 Matematik4 Matematik5 Matematik6 İş Güvenliği1 İşletme1 Biyoloji5 Biyoloji6 Biyoloji3 Fen Bilimleri Fizik1 Fizik2 Analitik Geometri1 Bilgisayar1 Bilgisayar2
Türkçe Matematik Alanı Kitapları Türk Dili1 Türk Dili2 Geometri1 Geometri2 Sosyoloji1 Sosyoloji2 Psikoloji1 Psikoloji2 Edebi Metinler1 Edebi Metinler2 Edebi Metinler3 Edebi Metinler4 Türkiye Coğrafyası1 Analitik Geometri Mantık1 Türk Edebiyat Tarihi1 Türk Edebiyat Tarihi2 Türk Edebiyat Tarihi3 Türk Edebiyat Tarihi4 Matematik3 Matematik4 Matematik5 Matematik6 Bilgisayar1 Bilgisayar2
Sosyal Bilimler Alanı Kitapları Türk Dili1 Türk Dili2 Edebi Metinler1 Edebi Metinler2 Edebi Metinler3 Edebi Metinler4 Sosyoloji1 Sosyoloji2 Psikoloji1 Psikoloji2 Matematik3 Matematik4 Matematik5 Matematik6 Türkiye Coğrafyası1 Mantık1 Turizm1 Turizm2 Geometri1 Geometri2 Hukuk1 Hukuk2 Genel Türk Tarihi1 Genel Türk Tarihi2 Genel Türk Tarihi3 Ekonomi1 Sanat Tarih1

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ

Açık Öğretim Lisesi 1992 yılında kurulan uzaktan öğretim teknolojilerini kullanarak lise öğrenimi veren ve bu hizmeti merkezi sistemle yürüten, Film Radyo ve Televizyonla Eğitim Başkanlığı bünyesinde kurulmuştur. Film Radyo ve televizyonla Eğitim başkanlığı ile Bilgisayar Eğitimi ve Hizmetleri Genel Müdürlüğü 03.04.1998 tarih ve 4359 sayılı kanunla hizmetlerini Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü adı altında toplamıştır. Açık Öğretim Lisesi böylelikle 3 Nisan 1998 tarihinden itibaren Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü bünyesinde eğitim etkinliklerini sürdürmektedir.

Açık Öğretim Lisesi program içeriği bakımından örgün eğitimdeki genel liselerin program içerikleriyle aynı olmasına karşın, yapısı ve işleyişi bakımından diğer örgün eğitim kurumlarından farklı, kendine özgü ve merkezi nitelikli bir modeldir. Halen yönetmelik gereği ders geçme ve kredi Sistemine göre mezun vermekte olan Açık Öğretim Lisesinde uzaktan öğretimin temel süreçlerinden yararlanılmaktadır.
2006 yılında tüm okulların 4 yıla çıkarılmasıyla birlikte Açık Öğretim Lisesi de 4 yıla çıkarılmış ve Yönetmeliği de bu çerçevede yeniden düzenlenerek sistem değiştirilmiştir.

Bu tarihten itibaren gelişen teknolojiye paralel olarak Açık Öğretim Lisesi kayıt ve kayıt yenileme işlemleri artık internet üzerinden yapılmaktadır. Açık Öğretim Lisesinde yüz yüze öğretim uygulaması yoktur. Açık Öğretim Lisesinde okutulan ortak ve seçmeli dersler Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca örgün öğretime paralel olarak belirlenmiştir. Eğitim TV ve Radyo ile yapılmakta basılı materyallerle desteklenmektedir. Basılı materyaller 81 ilde dağıtım noktası olarak belirlenmiş toplam 548 adet Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne kargo yolu ile gönderildiği gibi e-kitap olarak internet üzerinden de yayınlanmaktadır.

Açık Öğretim Lisesine 1992 yılından 2004-2005 eğitim öğretim yılları arasında kayıt yaptıran öğrenciler en erken 2,5 yıl (5 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesine 2005-2006 eğitim öğretim yılından sonra Ortaokul/İlköğretim Okulu mezunu olarak kayıt yaptıran öğrenciler en erken 4 yıl (8 dönem) sonunda mezun olabilirler.

Açık Öğretim Lisesinde bir öğretim yılı iki dönemden oluşur. Öğrenciler çalışma takviminde belirtilen zamanlarda her dönem (yılda 2 kez) internet üzerinden kayıt yenilemek zorundadır. Bir dönem kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı DONUK, iki dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kaydı SİLİK duruma düşer. SİLİK durumdaki öğrencilerin daha önceki kredileri saklı tutulur ve tekrar kayıt yaptırarak kaldıkları yerden devam edebilirler.

»  İlk ve Ortaöğretim
Tedavi Altında Bulunan Çocuklar için Okullar
İlk ve Ortaöğretim Okulları
İlk ve Ortaöğretim Sınavları

Kategori: Eğitim > İlk ve Ortaöğretim Okulları > İlköğretim Okulları > Açık Öğretim Lisesi Ders Kitapları